Ny omgång av VIHS startar i samarbete mellan LHC och IFL

LHC samarbetar med Institutet för företagsledning, IFL kring utformning och genomförande av program för ledare inom vården. I januari startar en ny omgång av VIHS: Värdeskapande i hälso- och sjukvård. OBS: LHCs medlemmar får 10% rabatt på kursavgifterna.

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive företag och organisationer har som uppgift att medverka till gränsöverskridanden, mellan till exempel vård och industri eller myndigheter och vård, och därigenom behöver få en överblick över hälso- och sjukvårdens utveckling. I stället för formella förkunskapskrav förutsätter programmet att deltagarna har ett engagemang för att utveckla hälso- och sjukvården och en vilja att i detta forum pröva olika sätt att förstå hälso- och sjukvården.

Programmet vilar på tre grundläggande uppfattningar:

1. Värdeskapandet i hälso- och sjukvården uppstår i samverkan
2. Inget enskilt perspektiv är det enda rätta
3. Det finns ett stort behov för representanter från olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn att mötas!

Programmet leds och faciliteras av Hans Winberg, Leading Health Care, som har lång erfarenhet av att arbeta med samverkan inom hälso- och sjukvården.

Länk till Broschyr