Nu bildas Inspektionen för vård och omsorg

Den 1 juni 2013 övergår Socialstyrelsens tillsynsverksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den nya myndigheten tar över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. All tillståndsprövning inom socialtjänsten och viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården går också över till IVO.