LHC storsatsar i Almedalen!

Tisdagen den 5 juli erbjuder LHC ett fullmatat och inspirerande program i Almedalen. På Donners terrass mitt i Almedalssmeten kommer vi att ta oss an utmaningen i att få till en vård och omsorg som inte bara är integrerad runt patienten/brukaren, utan även kan verka förebyggande. Alla vill dit, men ingen vet riktigt hur.

Vi inleder med att ta tempen på regionfrågan till frukostkaffet. Genom två konkreta fall, SUS i Skåne och Närvård i Sörmland lyfter vi på locket till det nödvändiga utvecklingsarbetet, med alla sina vedermödor, succéer och bakslag. Vi funderar över styrning på verksamhetsnivå såväl som policyskapande som kan ge förutsättningar för framgångsrik förändring – eller i värsta fall förhindra utveckling. Vi gör också en spaning kring digitaliseringens löften och förbannelser.

Kort sagt: en både spännande och utmanande dag med forskning som grund!

Läs mer om de enskilda seminarierna i vårt kalendarium!