LHC-rapport: På väg mot en värdefull styrning – Ersättningssystem för en sammanhållen vård & omsorg om äldre

Stiftelsen Leading Health Care fick i juni 2011 ett regeringsuppdrag med syfte att påbörja arbetet med att utarbeta ersättningsmodeller för vård och omsorg av de mest sjuka äldre. Första resultatet är denna rapport. Redaktörer: Anna Krohwinkel Karlsson & Hans Winberg.

Delrapporter: De ”mest sjuka äldre” / Mångfaldig styrning – en teoriöversikt / Styrning på gränsen mellan sluten och öppen vård / Lean i äldrevården / Primärvården som koordinator för de mest sjuka äldre / Verktyg för att realisera samverkan.

På väg mot en värdefull styrning