LHC-rapport: Ledningssystem och styrning av vård – förutsättningar och utmaningar

Stiftelsen Leading Health Care fick i början av 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att med forskningens glasögon närmare studera och begrunda förutsättningarna för styrning med koppling till föreskrifterna för ledningssystem för kvalitet i vården. Resultatet är denna rapport där vi närmare granskar dessa förutsättningar utifrån olika frågeställningar.

Redaktörer: Jon Rognes och Anna Krohwinkel Karlsson.
Delrapporter: Lean i vården: En översikt över dagsläget i Sverige. / Ledningssystem i vården – ett ledarskapsperspektiv. / Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete. / Den mångfaldiga styrningen i hälso- och sjukvården – implikationer.

Ledningssystem och styrning av vård – förutsättningar och utmaningar