LHC och HHS i samarbete kring Vinnovas visionsdrivna innovationsmiljöer

LHC:s Anna Krohwinkel har i ett samarbetsprojekt med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm medverkat i ett projekt om utvärdering av Vinnovas visionsdrivna innovationsmiljöer. Detta har resulterat i rapporten: Assessing Whether Mission-Driven Innovation Makes a Difference: Mission Impossible? Developing a Guiding Framework for the Evaluation of Five Mission Driven Environments for Health in Sweden.

Mer om projektet på HHS hemsida

Läs rapporten här