LHC har fått nya grannar

Många pratar om Life Science och att Sverige både kan och åter ska bli världsledande inom området. Och alla verkar överens: nyckelordet för framgång är samverkan – att öka incitamenten för samarbete i alla dess olika former.

Som ett bidrag i diskussionen öppnar vi därför en ny mötesplats för konferenser och möten för alla som på olika sätt arbetar med Life Science-frågor. Samtidigt flyttar vi in i gemensamma lokaler tillsammans med LIF, Swecare, IML (Innovativa Mindre Läkemedelsföretag) och Läkemedelsförsäkringen.

Adressen är Sveavägen 63. På plan 1 hittar du City Life – Konferens och möten, och på plan 3 vårt gemensamma kontor. Allt med ambitionen att öka träffytorna för möten inom vår sektor maximalt.