LHC får uppdrag från Regeringens Äldresamordnare

Regeringen beslutade den 16 juni att LHC skall påbörja arbetet med ersättningsmodeller anpassade för de mest sjuka äldre. Vi kommer att samla en mycket kvalificerad grupp av forskare i mitten av augusti för att detaljplanera arbetet. LHCs fokusgrupp styrning kommer att kallas in. Vi kommer också att samverka med SKL och Socialstyrelsen under hösten.