Inspel till Statens vård- och omsorgsutredning

LHC har under hösten medverkat i den forskargrupp som utredaren Stefan Carlsson knutit till sig i arbetet med myndighetsöversynen. Förslag skall lämnas i april 2012 och detta är det inspel LHC låtit professor Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings Universitet, göra. Hans Winberg och Jon Rognes från LHC har också medverkat i gruppen tillsammans med utredningssekretariatet.

Helgesson till Statens vård