Hans Winberg om värdebaserad vård i Sitges

På HIMSS Europe deltog Hans Winberg i den nordiska workshopen med ett avslutningssamtal tillsammans med HIMSS Chief Clinical Officer Chris Alessi söndag den 27 maj. Han talade och moderade också på seminariet ”Redesigning Finance Models, Aligning Incentives and Enabling Value Based Care” den 29 maj. Deltog gjorde även Vladimir Zelensky, Director, Moscow State Medical Insurance Fund, Hans Aubauer, Director General, Social Security Service for Entrepreneurs, Austria och Peter Bennemeer, Senior Advisor to the Board of Directors, Bernhoven Hospital.