Forskarantologi om marknadsorganisering

LHC:s Anna Krohwinkel har tillsammans med Eva Hagbjer publicerat ett kapitel i en ny forskarantologi om marknadsorganisering. Kapitlet ” When Market Organization Does Not Help: High Ambitions and Challenges in the Market for Eldercare” diskuterar det fria valet som både en förutsättning för och en begränsning av äldrevårdsmarknadens funktionssätt.

Läs mer om antologin Organizing and Reorganizing Markets (red. Brunsson & Jutterström) här:

Organizing and Reorganizing Markets