Bokrelease

Idag lanseras en ny forskningsvolym redigerad av LHC:s styrelseordförande Claes-Fredrik Helgesson, med flera. Den nya boken ”Value Practices in the Life Sciences and Medicine”, utgiven på Oxford University Press, samlar ett antal studier av europeiska och nordamerikanskt baserade forskare av hur olika grupper hanterar de många olika värden som står på spel inom medicin och livsvetenskap.

Så här beskriver C-F boken:

Många distinkt olika värden står i regel samtidigt på spel inom medicinsk forskning och inom vardagens sjukvård. Klinisk relevans, hälsa, patientnytta, jämlikhet, valfrihet, och kostnadseffektivitet är bara en bråkdel av de värden som regelmässigt artikuleras i forskningens och vårddagens debatter och praktik. Volymen formulerar en hållning där uppmärksamheten riktas mot hur forskare, reglerade, vårdprofessioner, debattörer och allmänhet kommer att definiera vad vad som är viktigt och hur detta bör värderas. I stället för att som betraktare självständigt bestämma vilka värden som är centrala, innebär det att intresset riktas mot hur och med vilka medel olika aktörer bidrar till att formulera vad som är värdefullt och enligt vilka kriterier. Sådana ”valuografiska” kartläggningar kan sedan användas för påverka hanteringen av de många värden som står på spel.

Boken är redigerad av Isabelle Dussauge, Uppsala universitet samt Claes-Fredrik Helgesson och Francis Lee på Linköpings universitet. Mer information om boken finns här:

Value Practices in the Life Sciences and Medicine