Avhandling om förändring i vården

Niklas Källberg från avdelningen Management and Organization på Handelshögskolan i Stockholm och medlem i LHC:s akademiska nätverk, försvarade fredagen den 14 juni sin avhandling: “Förändringsprocesser i sjukvården: en studie av aktörer på en röntgenavdelning och deras agerande” vid Handelshögskolan i Stockholm. Opponent var universitetslektor Jan Lindvall, Uppsala universitet.

Ladda ner avhandlingen här