Artikel publicerad i SJPA

Anna Krohwinkel, forskningsledare på LHC, har fått en artikel publicerad i Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA): Politicized projects – Schedule modification as a tool for coordination between temporary interventions and long-term policies at an aid agency. Artikeln ingår i ett specialnummer på temat: Projectified Politics. The role of Temporary Organisations in the Public Sector.

Länk till artikel

Länk till SJPA