Ny artikel i Organisation & Samhälle om Moderna Policies

LHC har publicerat en artikel i Organisation & Samhälle – Svensk företagsekonomisk tidskrift​ baserat på den sammanfattande analysen från projektet Moderna Policies.

Artikeln tar avstamp i de reformer med fokus på ömsom mer tillit till professionella bedömningar, ömsom mer standardisering och regelefterlevnad har avlöst varandra inom hälso- och sjukvården de senaste decennierna. Avvägningen är svår, speciellt på områden som präglas av snabb vetenskaplig utveckling och hög komplexitet. Är det möjligt att utveckla en styrning som beaktar hälso- och sjukvårdssystemets brister och samtidigt bygger in flexibilitet i tjänsteutövandet? Läs mer om våra tankar kring detta här:

https://org-sam.se/mot-en-modern-styrning-av-varden/