Almedalsseminarium 4/7: Välfärden och pengarna – om olika kronor

09:00 – 10:30
Hästgatan 2, Visby
Ingen anmälan

Pengar är centrala i välfärdsdebatten. Problemet med debatten är att olika kronor blandas ihop och resultatet blir en grumlig debatt utan verklighetsförankring. Rapporten Tre Kronor – om olika pengars olika värdesystem reder ut begreppen.

Vi har under våren drivit en fokusgrupp med aktörer från olika områden inom hälso- och sjukvården. Vi kommer att presentera resultatet i form av en rapport kring de olika sorters pengar vi har att hantera i sektorn. Budgetkronor, marknadskronor och samhällskronor. Alla med sina system av värderingar och regleringar. Vinster, förluster, underskott, sparpaket – allt vad vi pratar om blir så mycket lättare om vi förstår var kronorna kommer ifrån och hur de har värderats. Varmt välkommen till en diskussion med bäring på såväl vinstdebatt som prissättningsfrågor för läkemedel och teknik. Välfärden är värd en bättre debatt – här, tycker vi, finns en grund för förbättring. paneldiskussioner, en med tjänstemän och företrädare från branschen och en med politiker – inklusive frågestund.

Schema:
08:30 – 09:00 Frukost.

09:00 – 09:20 Genomgång av rapporten

09:20 – 09:50 Panelsamtal 1. Medverkande:
Björn Eriksson, Förvaltningschef, Skånes universitetssjukvård.
Sofia Wallström, Generaldirektör, TLV.
Anders Blanck, VD, Läkemedelsindustriföreningen.
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech.
Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care.

09:50 – 10:30 Panelsamtal 2. Medverkande:
Irene Svenonius, Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting, Moderaterna.
Robert Winroth, Landstingsråd Region Västerbotten, Miljöpartiet.
Emma Henriksson, Ordförande socialutskottet, Kristdemokraterna.
Anna Krohwinkel, Forskningschef, Stiftelsen Leading Health Care.

10:30 – 11:00 Förmiddagsfika