Almedalsseminarium 4/7: Är välfärden designad för att misslyckas? Nivåstrukturering, vårdbaserade värden och projekt

Är välfärden designad för att misslyckas? Nivåstrukturering, vårdbaserade värden och projekt

11:00 – 12:00
Hästgatan 2, Visby
Ingen anmälan

Reformförsök inom välfärden – särskilt inom hälsa, vård och omsorg tycks snarast förvärra problemen. Kris vad gäller bemanning och vårdplatser har blivit vardag. Jobbar vi på rätt sätt? Forskningen visar på en stor utvecklingspotential i mer verksamhetsnära initiativ. Kan vi utnyttja den?
Vi har under ett par år arbetat med förutsättningar för lyckad utveckling I både verksamhetsnära projekt och med ersättningsmodeller och innovationssatsningar. Ofta är dessa designade på ett sätt som enligt forskningen ger små eller inga förutsättningar för varaktig förändring. Syftet med seminariet är att dela med oss av våra erfarenheter och diskutera hur vi kan lösa knutarna som finns som hämmar verksamhetsutveckling i välfärden. Vi presenterar våra rapporter och efter det har vi en paneldiskussion.

11:00 – 11:20 Genomgång av våra rapporter.

11:20 – 12:00 Panelsamtal. Medverkande:

Monica Johansson, Landstingsstyrelsens ordförande landstinget Sörmland, Socialdemokraterna.
Nicklas Sandström, Oppositionsråd region Västerbotten, Moderaterna.
Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.
Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care.
Anna Krohwinkel, Forskningsledare, Stiftelsen Leading Health Care.

12:00 – 13:00 Lunchwraps.