2014 | Delrapport 4 i Uppdrag: Välfärd!

Varför upphandlar inte offentlig sektor fler innovationer?

  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Karl Lundvall & Carl von Utfall Danielsson

Rapporten utgår från frågan varför innovationsupphandling i Sverige inte är mer omfattande, när många är överens om att det är en strategiskt viktig fråga. Författarna hittar tre hinder och ger förslag till politiska åtgärder.