2012 | LHC Report Nr 10, 2012

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Integrerad vård

Författare: Anders Anell & Anna H Glenngård

I denna studie jämförs arbetssätt och samverkan för äldre med komplexa vårdbehov vid åtta mottagningar inom primärvården i Region Skåne. Studien baseras på intervjuer vid mottagningar samt berörda vårdgrannar, i första hand i form av kommunal vård och omsorg. Syftet var att identifiera ”goda arbetssätt” och diskutera hur dessa kan spridas genom ekonomisk styrning.