2013 | Delrapport 1 i Uppdrag: Välfärd!

Upphandling och kundval av välfärdstjänster

En teoribakgrund

  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Mats Bergman

Hur ser vi till att välfärden inte bara uppfyller kvaliteter som är lätta att mäta, utan även mjukare värden? Hur kan vi få ut den bästa kombinationen av pris och kvalitet? När bör välfärdstjänster utföras i egen regi, upphandlas eller erbjudas med kundsval?

I den här rapporten görs en grundlig genomgång av hur välfärden kan förbättras genom styrning baserad på nationalekonomisk teori och aktuell forskning. Studien är lämplig för alla som är engagerade i välfärdsfrågor, och särskilt för den som vill få upphandlingar och kundval att fungera så bra som möjligt.