2014 | Delrapport 7 i Uppdrag: Välfärd!

Sociala innovationer i välfärden

Sociala innovationer i välfärden

  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Vivian Vimarlund

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora framtida utmaningar i och med att befolkningen ökar och blir allt äldre. Sociala innovationer kan vara ett nytt sätt att inkludera den enskilde individen i utveckling och produktion av tjänster inom välfärden för att bemöta denna utveckling.

Rapporten fokuserar specifikt på förutsättningarna för ett E-hälsokonto och tillhörande E-hälsotjänster ur ett ekonomiskt, socialt och administrativt perspektiv.