2012 | LHC Report Nr 8, 2012

Perspektiv på implementering

Vad är "god" implementering och kan det stödjas?

  • Innovation och utveckling
  • Policy och styrning

Författare: Karin Fernler

Rapporten innehåller en översikt över implementeringsforskningens olika grenar, och dess lärdomar om den lokala praktikens betydelse. Den innehåller också praktiska exempel på hur man som reformatör kan gå till väga för att stödja och ge ökat utrymme för kreativitet, innovation och anpassning i implementeringsprocesser.