2012 | LHC Report Nr 1, 2012

På väg mot en värdefull styrning

Ersättningssystem för en sammanhållen vård & omsorg om äldre

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Integrerad vård
  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning
  • Samlingsvolym

Redaktörer: Anna Krohwinkel och Hans Winberg

LHC fick i juni 2011 ett regeringsuppdrag med syfte att påbörja arbetet med att utarbeta ersättningsmodeller för vård och omsorg av de mest sjuka äldre. Första resultatet är denna rapport.

Innehåll:
Sammanfattning: Anna Krohwinkel Karlsson
Styrning mot samverkan; Anna Krohwinkel Karlsson
De mest sjuka äldre: Rolf Bowin, Dag Norén
Mångfaldig styrning: Karin Thoresson
Styrning på gränsen mellan sluten och öppen vård: Karin Fernler
Lean i äldrevården: Ida Larsson, Jon Rognes
Primärvården som koordinator för de mest sjuka äldre: Anders Anell
Verktyg för att realisera samverkan – exemplet TioHundra: Ebba Sjögren, Per Åhblom