2014 | LHC Report nr 2, 2014

Nätverkssjukvård i praktiken

Projektet ExDin

  • Innovation och utveckling
  • Integrerad vård

Författare: Jon Rognes, Mattias Axelsson, Anna Krohwinkel

Kartläggande studie kring införandet den tjänsteplattform och de arbetsflöden som tagits fram av det VINNOVA-finansierade projektet ExDin som stöttar och främjar en nätverksbaserad sjukvård, dvs en vård där olika aktörer knyts ihop och samverkar över organisations- och ibland även huvudmannagränser. Begreppet nätverkssjuvård har vuxit fram under senare år när vi letat lösningar på de fragmentiseringsproblem som alltmer kommit i förgrunden för de publika samtalen om hälso- och sjukvården.

Studien pekar på att det förutom ny teknik – i detta fall för digital granskning och utbyte av bilder –  är en fråga om omvandling av våra arbets- och samverkansmönster, vilket i sin tur kräver förnyade former av organisering och styrning. Utmaningarna och behoven finns på såväl politisk, organisationslednings- och verksamhetsnivå.