2011 | En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla

  • Ledning och organisering
  • Vårdprocesser

Författare: Jon Rognes

Processen för behandling av prostatacancer skiljer sig markant mellan olika delar av Sverige. Vi beskriver och analyserar dessa skillnader. Frågan lyfts kring vad som är acceptabla skillnader och vad som inte är det. Rapporten bygger på intervjuer med läkare, samt material från Cancerfonden och Socialstyrelsen.