2013

LHC:s inlaga till den nationella strategin för patientsäkerhet

  • Policy och styrning

Underlag till Socialstyrelsen i relation till myndighetens regeringsuppdrag kring framtagande av ett förslag till en nationell strategi för patientsäkerhet.