2012 | LHC Report Nr 2, 2012

Ledningssystem och styrning av vård

Förutsättningar och utmaningar

  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning

Redaktörer: Jon Rognes och Anna Krohwinkel

LHC fick i början av 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att med forskningens glasögon närmare studera och begrunda förutsättningarna för styrning med koppling till föreskrifterna för ledningssystem för kvalitet i vården. Resultatet är denna rapport.

Innehåll:
Inledning (Jon Rognes, Anna Krohwinkel)
Lean i vården – en översikt över dagsläget i Sverige (Jon Rognes, Anna Svarts)
Ledningssystem i vården – ett ledarskapsperspektiv (Mats Tyrstrup)
Kunskapsstyrning för ledning och policyarbetet (Karin Fernler)
Den mångfaldiga styrningen i hälso- och sjukvården – orsaker och implikationer för de statliga myndigheternas roll (Claes-Fredrik Helgesson)