2013

Ledande frågor

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning

Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel & Per Gunnar Holmgren

I den här boken kan du ta del av erfarenheterna från 13 centrala ledargestalter i svensk hälso- och sjukvård. Deras erfarenheter möter beskrivningarna från forskare som specialiserat sig på ledning och styrning i komplexa system. I debatter om utmaningarna för framtiden fokuseras ofta på enskildheter – en del av ett ersättningssystem, en förenklad version av var styrningen kommer från (såsom New Public Management), eller vem som driver en enskild verksamhet.

LHC formulerar istället frågan: hur skapar vi värde för patienter/ brukare/medborgare/medarbetare tillsammans? Här spejar vi åt flera olika håll för att upptäcka förutsättningarna för ett gott ledarskap i en miljö där en mångfald av styrmedel sammantaget ska tillfredsställa flera olika goda värden.