2012 | LHC Report Nr 5, 2012

Internationella föregångare inom en sammanhållen vård och omsorg

En jämförelse av ersättningssystemens utformning

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Integrerad vård
  • Internationellt

Författare: Eva Hagbjer

Jämförande studie av internationella föregångare när det gäller en sammanhållen vård och omsorg om äldre. I rapporten jämförs modeller från sex olika länder, med speciellt fokus på hur ersättningen från beställare till utförare inom respektive system är utformad.