2015 | LHC Report nr 2, 2015

Ersättning baserat på utfall – en modell för riskdelning

Analys av mottaglighet och hinder vid införandet av utfallsbaserad ersättning för läkemedlet Zytiga

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Innovation och utveckling

LHC har med stöd av läkemedelsbolaget Janssen genomfört en kartläggande studie kring införandet av en ny ersättningsmodell som tagits fram specifikt för läkemedlet Zytiga, ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer. Ersättningsmodellen byggde på ett riskdelningsavtal mellan tillverkaren och landstingen, där en del av kostnaden för läkemedlet återbetalades för patienter som efter behandling inte uppvisade en klar medicinsk förbättring.

Studien av utmaningar och insikter vid prövningen av den effektinriktade betalningsmodellen utgör ett av de kompletterande fall som analyserats av LHC inom ramen för en Vinnovafinanserad satsning kring nya innovativa ersättningsmodeller. Detta är del av ett större arbete inom LHC kring mottagligheten för innovationer inom hälso- och sjukvården.