2015 | LHC REPORT NR 3, 2015

Drivkrafter och hinder vid läkemedelsbehandling i hemmet istället för på mottagning

Analys av fallet Humira

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Innovation och utveckling

LHC har på uppdrag av läkemedelsbolaget AbbVie genomfört en jämförande studie kring ett läkemedel (Humira) som möjliggör IBD-behandling i hemmet istället för på mottagning. Medicinering i hemmet eller på annan plats där det passar patienten kommer troligen bli vanligare för en lång rad av sjukdomstillstånd i framtiden, med nya tekniska lösningar och ett ökat tryck på sjukvården att hushålla med resurser.

Studien av drivkrafter och hinder vid förändring från sjukhusbehandling till egenadministrerad behandling utgör ett av de kompletterande fall som analyserats av LHC inom ramen för en Vinnovafinanserad satsning kring nya innovativa ersättningsmodeller. Detta är del av ett större arbete inom LHC kring mottagligheten för innovationer inom hälso- och sjukvården.