2012 | Bilaga nr 5 i SOU 2012:33:421-431

Den mångfaldiga styrningen i hälso- och sjukvården

Några viktiga orsaker till mångfaldighet och vad det innebär för de statliga myndigheternas roll

  • Policy och styrning

Författare: Claes-Fredrik Helgesson

Publicerad inlaga till Gör det enklare! Slutbetänkande av Statens vård- och omsorgsutredning.