LHC Report nr 1, 2018

3 kronor

En jämförelse av hur olika ekonomiska analysmetoder synliggör värde i vården

  • Ekonomi och ersättningssystem

Denna rapport har arbetats fram inom ramen för en LHC-fokusgrupp och har skrivits av docent Ebba Sjögren, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Medskribent är ek dr Anna Krohwinkel, forskningschef på LHC.