Organisering för innovation i sjukvården

Ny LHC-rapport: Organisering för innovation i sjukvården

Innovationskraften inom den för Sverige så viktiga Life science-sektorn behöver stärkas. Stiftelsen Leading Health Care vill med denna skrift visa på en möjlighet att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi föreslår att en procent av de medel som satsas på forskning och utveckling används till projekt ägnade åt att i grunden förstå såväl forskningsprocesserna som förutsättningarna för att fullt ut anamma nya produkter, idéer och arbetsmetoder.

Lärdomar från forskning inom införande, konsekvenser och effekter av nya produkter och arbetssätt har stor potential att bidra till en effektivare omvandling av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Vi berättar gärna mer om hur!