Integrerad vård: Ny rapport från Vårdanalys

I rapporten presenteras flera olika angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken för olika grupper av patienter. Avsnitten om systemutmaningar bygger bland annat på LHC:s tidigare arbete kring organisatoriska mellanrum och ersättningsmodeller för samverkan. LHC-forskaren Mats Tyrstrup har varit referensperson för rapporten som helhet.

Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem