Ett ledarskap inom hälso- och sjukvård som är inriktat på att visa tillit

LHC har fått ett uppdrag av Tillitsdelegationen att följeforska på verksamhetsutveckling inom Landstinget Kalmar.

Landstingets strategi för utveckling ”Varje dag lite bättre” antogs 2007 och sätter fokus på kontinuerligt förbättringsarbete där alla deltar. Genom årliga förbättringsprogram utbildas grupper med medarbetare i förbättringskunskap och sedan 2007 har över 200 grupper utbildats från alla delar i organisationen. Som stöd för chefer och ledare anordnas ett introduktionsprogram där en dag ägnas åt förbättringskunskap samt ledarskap för utveckling. Sedan något år tillbaka har ”Utvecklande ledarskap” tagits som övergripande riktlinje för ledarskap inom landstinget. Ett ledarskap som är inriktat på att visa tillit, inspirera och ge utrymme för medarbetarna att växa utan överdriven kontroll eller piska och morot.

Projektet är i uppstartsfas.