2011 | LHC Report nr 1, 2011

Tid eller pengar?

Vad fokuseras det på vid styrning av vård?

  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning
  • Vårdprocesser

Författare: Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes

I denna rapport har vi studerat flödet för bröstcancerpatienter i tre verksamheter. Huvudfallet är one-stop breast clinic i Malmö verksam 2004 till 2009, där processtiden först förbättrades från 42 dagar till 3 timmar, och därefter återgick till 21 dagar. Hur kan de drastiska förändringarna förklaras?