2010 | LHC Report nr 1, 2010

Hälsa per krona

Hälsa till varje pris? Kronor i vården, vad värderar vi med pengars hjälp? Dags att styra mot hälsa!

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Policy och styrning

Författare: Ebba Sjögren, Hans Winberg, Thomas Paulsson och Fredrik Neij

Två påståenden återkommer ofta i sjukvårdsdebatten: det ena är behovet av besparingar och det andra är att finansieringen av hälso- och sjukvården är otillräcklig. Vilket perspektiv är sant? Kostar god vård för mycket idag? Eller är det så att det enda sättet att hantera resursbrist är att skjuta till mer pengar? I den här rapporten kontrasteras och problematiseras olika perspektiv på ekonomistyrning i vården.