Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2021 | LHC REPORT NR 1

Lärdomar från utvärdering av Nära Vård

En utvärderardialog kring praktiska problem och lösningar

2020 | SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter