Seminarium med Medtech4Health & Swelife: Governance i och effekter av innovationssatsningar

Den 16 mars anordnades ett seminarium av Medtech4Health och Swelife. Läs mer om seminariet här med presentationer och länkar till rapporter:

Medtech4Healths hemsida:
health.se/event/inbjudan-governance-i-och-effekter-av-innovationssatsningar/

Rapport:
Att stödja systeminnovation. Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health