PPT-bilder från internationellt seminarium 25 mars om utvärdering av Nära Vård

Den 25 mars anordnade LHC ett internationellt seminarium på temat utvärdering av Nära Vård. Nigel Edwards, chief executive vid Nuffield Trust i UK, delade sina tankar kring varför utvärderingar inte alltid visar på de resultat vi förväntar oss, och hur vi kan utveckla våra metoder för att fånga systemförändring.

Nigels presentation finner ni nedan.
LHC integration seminar

Se även rapporten från Nuffield Trust på samma tema
https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2019-11/the-challenges-of-evaluating-integrated-care-briefing-3.pdf