Policy Advisory Board

Leading Health Care skapar nu ett Policy Advisory Board med seniora nyckelpersoner med stor erfarenhet av samhällsekonomi och formandet av politikområden. Utgångspunkten är att vi behöver ett fundamentalt tankeskifte för att hantera uteblivna effekter av tidigare reformer. Om vi inte får ett sådant grundläggande skifte som kan vägleda framtidens policies kommer risken för ständiga haverier att vara fortsatt överhängande.

Skapandet av ett Policy Advisory Board kompletterar LHC:s redan starka nätverk med djup och bred kunskap om policyprocesser. Vi är både stolta och glada att ha kunnat knyta fyra f d statssekreterare och två analyschefer till oss och hälsar dem välkomna till den växande LHC-familjen.

Medverkande i Policy Advisory Board:

Urban Karlström, generaldirektör, Fortifikationsverket
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier
Ulrica Schenström, senior consultant, Hallvarsson & Halvarsson
Lena Holmestig, senior advisor, Hallvarsson & Halvarsson
Sven-Eric Söder, generalsekreterare, Folke Bernadotte Akademin
Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan