Ny rapport: Koordinering och uthållighet krävs för lyckad omställning

Västra Götalandsregionen har tillsammans med LHC och Centre for Healthcare Improvement (CHI) drivit ett följeforskningsprojekt där vi genom en interaktiv aktionsforskningsansats följt regionens strategiska satsning mot framtidens sjukvård, den så kallade ”Omställningen”. Läs mer om projektet här: CHI:s hemsida

Ta del av rapporten: Om en Omställning

Den 26 oktober klockan 13-15 kommer vi att ha ett seminarium om denna rapport, på Zoom och eller hos LHC på Sveavägen 63. Mer om det här