LHC-rapport: Vem vill ha rökavvänjning – Att styra motivationen eller låta motivationen styra

Ersättningsmodeller har stor betydelse för vilka åtgärder som genomförs i vården. På initiativ från Leading Health Cares fokusgrupp för styrning av vård har vi studerat rökavvänjning i Landstinget Östergötland (LiÖ) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Skillnaderna i beteende som de olika ersättningsmodellerna leder till visar sig inte vara de vi kanske kan vänta. Vanor, yrkesroller och samarbetsformer över gränser gör snarare att likheterna kommer att överväga. En peng på en åtgärd som är svår att definiera innebär inte nödvändigtvis att vi uppnår önskade resultat.

Vem vill ha rökavvänjning – Att styra motivationen eller låta motivationen styra