LHC skriver om svenska hälso- och sjukvårdsreformer i nordiskt nummer av dansk ledartidskrift

I numret av Dansk selskab for Ledelse i Sundhedsvæsendet täcks även Norge, Island, Grönland och Färöarna. Den senare har ingen brist på sköterskor, och i artikeln får du reda på varför. Anna Krohwinkel och Hans Winberg har även skrivit en ledare i numret.

Vi konstaterar att på utvecklingsfronten finns inte tid för käbbel mellan olika kompetenser utan framsteg görs tillsammans. Dags att leverera inifrån hälso- och sjukvårdssystemen!

Till tidningen

Redaktör Peter Mandrup Jensen LinkedIn