LHC följer amerikansk forskning inom utveckling av hälso- och sjukvårdssystem

LHC:s forskningsledare Anna Krohwinkel har tidigare gästforskat på Stanford University och gjorde ett återbesök där i oktober. Hon träffade forskare inom health care innovation and management och deltog bland annat på kursen Leadership and Strategies for Health Care Delivery Innovation som ges av Stanford Graduate School of Business.

Länk till kursen