LHC-dagen, 9 december 2019! Jubileumssymposium och middag

På dagen, 10-15, är det Jubileumssymposium om vad vi måste göra för att ställa om och skapa policies för framtidens utmaningar. Där kommer du att träffa politiker från de olika nivåerna, spanare och tänkare som inom ramen för fem olika grupper och en enkät stött och blött och insiktsfullt delat med sig av hur de ser på utmaningarna, få kommentarer från internationella gäster samt höra en före detta partiledare ge sin syn på välfärdssamhällets utmaningar. Och lite till.

Och det är inga vanliga utmaningar vi står inför heller. Ett ständigt reformerande under flera decennier till trots är problemen sig så lika att alla som likt mig varit med ganska länge kan dem utantill. Köer, överbeläggningar och långa väntetider. Samordning som lämnar många av de mest behövande i ständiga mellanrum. Brist på pengar och därmed för få utbildningsplatser, för få utbildade, för lite och för sent. Problem med primärvården, specialist vården och inte minst samordningen med kommunerna.

Vi tror att vi måste återvända till grunderna för välfärden. Varför finns den och vad vill vi uppnå med alla de resurser vi investerar? För vem? Av vem? Allt detta är frågor som förändras och förflyttas i grunden i ett personaliserat, digitaliserat och mångfacetterat samhälle, trender som nu definitivt nått även sjukvård och som ställer våra gamla strukturer på ända. Detta kommer vi att behandla ut flera olika perspektiv och vi kommer att peka på områden som vi inte längre kan blunda för eller skjuta på. Välfärden är definitivt en bättre debatt och den tänker vi lämna bestående bidrag till!

På kvällen, från 18.30, är det som sig bör en Jubileumsmiddag med klang och jubel, lite allvar och mycket trevnad. Alltsammans går av stapeln på Münchenbryggeriet på Söder i Stockholm.

 

DU MÖTER BLAND ANDRA

Josep Figueras, Director, European Observatory on Health Systems and Policy, Thomas Hoholm, Associate Professor, BI Norwegian Business School, Anna Kinberg Batra, fd partiledare M, egenföretagare och associerad till Handelshögskolan I Stockholm, CASL, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet


Josep Figueras


Thomas Hoholm

Det kommer flera…


PRIS:

LHC:s partners:
Paket (dag+kväll): 4 300 kr exkl. moms
Symposium: 3 495 kr exkl. moms
Middag: 1 095 kr exkl. moms

Övriga:

Paket (dag+ kväll): 4 995 kr exkl. moms
Symposium: 3 850 kr exkl. moms
Middag: 1 495 kr exkl. moms

Anmälan:

Anmäl dig här: svar@leadinghealthcare.se

Ange om du deltar dag/kväll eller båda, samt bifoga gärna faktureringsuppgifter.

https://leadinghealthcare.se/kalender/lhc-dagen-2019/