Artikel i New England Journal of Medicine

I januarinumret av New England Journal of Medicine publicerar Anders Anell, som medverkat som författare i flera av LHC:s rapporter, en genomgång av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Han pekar på de reformer som lett fram till systemets utformning idag och diskuterar bland annat balansgången mellan patientens fria val mellan en mångfald av utförare, och jämlik vård. Artikeln är en del av tidskriftens serie om internationella hälso- och sjukvårdssystem.

Länk till artikel