Länk till webbinarium 24/9 hos SKR om nära vård

Torsdagen 24 september  hölls ett webbinarum på SKR där  rapporten ”Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter”, presenterades.  Syftet med rapporten är att belysa behovet av nya sätt att följa upp och utvärdera verksamheter och resultat i samband med satsningar på Nära vård. Anna Krohwinkel och Jon Rognes, LHC presenterade rapporten.

Se webbinariet här