Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer kan laddas ner gratis här på nätet och kan även beställas i tryckt version.  

För att beställa en bok eller rapport, skicka ett mail till info@leadinghealthcare.se med titel, önskat antal ex och faktureringsadress. Det går också bra att hämta trycksaker på vårt kansli i Stockholm, kostnadsfritt.

2013 | Designledd innovation för aktivt åldrande

Framgångsrika projekt?

Förutsättningar och strategier för genomförande av designledd innovation i Stockholms stad

2013 | Design Led innovations for Active Ageing

Successful projects?

Prerequisites and strategies for the implementation of design led innovation in the City of Stockholm

2012 | LHC Report Nr 8, 2012

Perspektiv på implementering

Vad är "god" implementering och kan det stödjas?

2012 | LHC Report Nr 4, 2012

Organisering för innovation i sjukvården

2009

Recept för klinisk forskning

Förutsättningar för innovation och framgång

2010

India Pre-Visited: New Frontiers in Healthcare Innovation

2009

Detta borde vårddebatten handla om

2009 | Leading Health Care - Organizing healthcare for greater value

Leading Health Care – Organizing healthcare for greater value